W Gdańsku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady OPZZ Województwa Pomorskiego i Pomorskiej Komisji Rewizyjnej OPZZ kadencji 2022 -2026. Podczas spotkania powołano nowe władze organów. Kierownictwo OPZZ reprezentował Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ. Obecny był też Jarosław Czarnowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej OPZZ.

Biuro Rady OPZZ woj. pomorskiego

Obrady poprzedziła uroczystość wręczenia honorowych odznak OPZZ wyróżniającym się związkowcom z WZZ PGM Stoczni Remontowej Nauta Gdynia. Odznakę Honorową za Zasługi dla OPZZ III stopnia otrzymał Zbigniew Figurskim a odznakę I stopnia  Grzegorz Rzymkowski.

Po przystąpieniu do obrad Adam Liszczewski przedstawił sprawozdanie ustępującej Rady w kadencji 2018 – 2022. Sprawozdanie Pomorskiej Komisji Rewizyjnej omówiła Bogumiła Karwacka. Rada udzieliła absolutorium organom OPZZ kończącym kadencję i przystąpiono do wyborów nowych władz. Przewodniczącym Rady OPZZ Województwa Pomorskiego, na kadencję 2022 – 2026 został ponownie Adam Liszczewski. Na wiceprzewodniczących wybrano Elżbietę Markowską, Mirosława Listewnika i Lukasa Liedtke. Członkami Prezydium zostali: Anna Malinowska, Izabela Kubińska, Franciszek Potulski, Andrzej Biernacki i Bolesław Zasada. 

Obecny na spotkaniu Wiceprzewodniczący OPZZ, Sebastian Koćwin przedstawił inicjatywy i bieżące działania podejmowane przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Również Pomorska Komisja Rewizyjna OPZZ wybrała swoje władze. Przewodniczącą została ponownie Bogumiła Karwacka, wiceprzewodniczącym Krzysztof Szałacha, a sekretarzem Aleksandra Wojciechowska.

Rada OPZZ Województwa Pomorskiego przyjęła Plan Pracy i Regulamin Działalności na lata 2022 – 2026.