1 grudnia odbyło się spotkanie Rady OPZZ Województwa Pomorskiego pod kierownictwem przewodniczącego Adama Liszczewskiego. Było to pierwsze posiedzenie RW OPZZ kadencji 2022-2026.

Biuro Rady OPZZ Woj. Pomorskiego

Omówiono zakres kompetencji wiceprzewodniczących Rady i członków Prezydium. Przyjęto program pracy na rok 2023, w którym zawarto wiele szkoleń i warsztatów dla związkowców. Realizacja zadań zawartych w programie pomorskiej Rady, będzie wymagała zwiększonej aktywności jej członków szczególnie w regionalnych instytucjach dialogu społecznego i organach opiniodawczo-doradczych, w których uczestniczą reprezentanci Rady.

Kończąc obrady, przewodniczący Adam Liszczewski podziękował wszystkim związkowcom za dotychczasową pracę i przekazał im najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.