9 września 2022r. obradowało po raz ostatni w swojej kadencji Prezydium Rady OPZZ Województwa Podlaskiego. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Jarosław Niczewski, który podziękował członkom Prezydium za współpracę, zwłaszcza, że przebiegała ona w trudnym okresie pandemii Covid- 19. Zebrani członkowie Prezydium przyjęli uchwały dotyczące terminarzu wyborów członków Rady wojewódzkiej z poszczególnych branż oraz przyjęli termin posiedzenia nowej Rady OPZZ Województwa Podlaskiego.