Uroczyste obchody z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada 2022 r. odbyły się w Olsztynie na Placu Solidarności.

Głównym punktem uroczystości był Niepodległościowy Apel Pamięci, po którym składano kwiaty pod Pomnikiem

Wolności Ojczyzny. Rada Opzz Województwa Warmińsko-Mazurskiego również wzięła udział w obchodach Święta

Niepodległości. Delegaci - Przewodniczący Rady Opzz Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Szunejko i

Wiceprzewodnicząca Rady Irena Żychowicz złożyli kwiaty pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny. 

Uroczystości towarzyszył piknik wojskowy, w niebo poszybowało kilkaset białych i czerwonych balonów. W godzinach

popołudniowych w urzędzie wojewódzkim odbyła się uroczysta gala. Zostały wręczone odznaczenia państwowe. Z

okazji dnia 11 listopada było przygotowanych wiele atrakcji: koncert chóru policji garnizonu warmińsko-mazurskiego,

regaty na jeziorze Ukiel, Olsztyński Bieg Niepodległości, parada zabytkowych pojazdów i slam poetycki.

Rada Opzz Województwa Warmińsko-Mazurskiego z okazji Dnia Niepodległości składa wszystkim Polakom

życzenia:

wolności, pokoju, rozwoju i zgody wśród narodu.