4 lipca 2022 r. odbyło się we Wrocławiu posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, któremu przewodniczył Andrzej Otręba Przewodniczący WRRP.

Przedmiotem obrad było m.in. sprawozdanie z wykonania Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2021, które zostało pozytywnie ocenione przez obecnych na spotkaniu.

Rada podjęła uchwałę w sprawie wydania opinii dotyczących nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych oraz wysłuchała informacji dyrektora DWUP Pani Zuzanny Bielawskiej na temat działań urzędu na rzecz uchodźców z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym. Dyskutowano również na temat wzmocnienia głosu Rady w związku z wydawaniem opinii o zasadności kierunku kształcenia.

Na zakończenie posiedzenia dyrektor DWUP przedstawiła informacje na temat zakresu działalności urzędu.