W Katowicach odbyło się pierwsze posiedzenie Rady OPZZ Województwa Śląskiego kadencji 2022 -2026. 19 października powołano nowe władze śląskich organów konfederacji. W zebraniu uczestniczył przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski.

Biuro prasowe OPZZ

Przed rozpoczęciem obrad, ustępujący przewodniczący Rady wręczył akty powołania nowym przewodniczącym Rad Powiatowych OPZZ.

Następnie zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności Rady i Śląskiej Komisji Rewizyjnej w latach 2018 – 2022. Rada udzieliła absolutorium ustępującemu kierownictwu i wybrała nowe władze. Przewodniczącym RW ponownie został Wacław Czerkawski. Wybrano także wiceprzewodniczących Rady i jej Prezydium. Rada OPZZ Woj. Śląskiego przyjęła program działania na lata 2022 – 2026. 

Obecny na spotkaniu Przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski przedstawił inicjatywy i bieżące działania podejmowane przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.