24 listopada 2022r. w Bydgoszczy odbyło się spotkanie delegatów KZZC z Prezesem Izby Gospodarczej „Ciepłownictwo Polskie„ Jackiem Szymczakiem.

Biuro prasowe OPZZ

Tematem spotkania była aktualna sytuacja w energetyce i w branży ciepłowniczej. Wiele uwagi poświęcono zapisom ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych  źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967). Tego samego dnia  delegaci uczestniczyli w szkoleniu w ramach Akademii Prawa Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy. Tematem szkolenia były zagadnienia z zakresu prawa pracy, SIP i BHP.  

W spotkaniach uczestniczyły 43 osoby. Dziękuje wszystkim uczestnikom spotkań za udział.