Kampania sprawozdawczo – wyborcza w terenowych strukturach OPZZ przed X. Kongresem konfederacji nabiera tempa. Rada OPZZ woj. świętokrzyskiego oraz Świętokrzyska Komisja Rewizyjna rozliczyły się z działalności w kadencji 2018 – 2022. W obradach uczestniczył przewodniczący OPZZ – Andrzej Radzikowski.

Biuro prasowe OPZZ

Sprawozdanie z działalności Rady mijającej kadencji przedstawiła przewodnicząca Elżbieta Drogosz. Zgromadzeni udzielili absolutorium ustępującej Radzie. W głosowaniu wyłoniono nowe władze regionu. Funkcję przewodniczącej Rady OPZZ woj. świętokrzyskiego powierzono ponownie (i jednogłośnie) Elżbiecie Drogosz reprezentującej branżę „Oświata i Nauka”. Wiceprzewodniczącymi zostali: Jolanta Szymańska (branża „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka”) Ryszard Segieta (branża „Usługi Publiczne” i Piotr Petrykowski (branża „Transport”). Przewodniczącym Świętokrzyskiej Komisji Rewizyjnej wybrano Andrzeja Sorokę a wiceprzewodniczącymi zostali Renata Trela i Michał Jabucki. Wybrano także członków Prezydium. Nowo powołana Rada OPZZ woj. świętokrzyskiego przyjęła uchwałę programową na kadencję 2022 – 2026.

Szef OPZZ pogratulował wybranym i poinformował o bieżących działaniach centrali. Mówił m.in. o ostatnim posiedzeniu Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS, na którym OPZZ opowiadało się za likwidacją wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Mówiąc o płacy minimalnej w 2023 r. stwierdził, że przyjęta przez rząd podwyżka to krok w dobrym kierunku, chociaż poniżej oczekiwań strony społecznej - ledwie zrekompensuje skutki wysokiej inflacji osobom najniżej zarabiającym. Natomiast wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 7,8% to znacznie mniej niż prognozowana inflacja na przyszły rok.