W dniu 07 października 2022 w Siennie odbyło się się spotkanie makroregionalne połączone ze szkoleniem z zakresu prawa pracy dla członków Związku Zawodowego Inżynierów I Techników. Organizatorem spotkania był Zarząd Okręgu Wielkopolsko-lubuskiego. Szkolenie – „Uprawnienia i wyzwania organizacji związkowych w świetle nowelizacji przepisów prawa” – po raz kolejny poprowadził specjalista psychologii pracy i ekspert zbiorowego prawa pracy, wykładowca akademicki – Dr Mateusz Warchał.


Szkolenie obejmowało poniższe zagadnienia:
1. Skutki nowelizacji przepisów Ustawy o związkach zawodowych – praktyczne omówienie najczęstszych kontrowersji i problemów interpretacyjnych wynikających ze zmiany stanu prawnego od 2019 roku.
2. Uprawnienia konsultacyjne i decyzyjne organizacji związkowych.
3. Ochrona członków związku – algorytm ustalania liczebności osób posiadających szczególną ochronę stosunku pracy w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych – omówienie sposobów liczenia – nadużycia prawa do ochrony – przykłady tzw. pozornej ochrony stosunku pracy, który może przełamać Sąd Pracy.
4. Praktyczne zastosowanie mechanizmów zawieszania w całości lub części postanowień wewnętrznych źródeł prawa pracy na podstawie art. 9 (1) Kodeksu Pracy oraz zastosowania art.23 (1a) K.P.
5. Zawieranie porozumień zbiorowych.
6. Kontrola sprawowania przez związki zawodowe w indywidualnych sprawach wynikających ze stosunku pracy.
7. Uprawnienia związków zawodowych wynikające z przepisów ustawy o ZFŚS, ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych, przejęć pracowników na podstawie art.23 (1) K.P., ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy.
W szkoleniu wzięło udział ponad 60 członków naszego związku.
Dziękujemy Zarządowi Okręgu Wielkopolsko-Lubuskiego za kolejną, bardzo udaną inicjatywę organizacji szkolenia z zakresu prawa pracy.