4 października 2022 r. w Olsztynie obyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podczas którego wyłoniono nowe kierownictwo Rady na kadencję 2022-2026. W posiedzeniu brał udział wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski.

Przewodniczący Jarosław Szunejko złożył sprawozdanie z działalności Rady w kończącej się kadencji 2018-2022. Członek Komisji Rewizyjnej Adam Tucholski odczytał sprawozdanie z czteroletniej działalności Komisji. Zgromadzeni udzielili absolutorium ustępującej Radzie. W głosowaniu wyłoniono nowe władze regionu. Przewodniczącym Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego został wybrany Jarosław Szunejko. Wiceprzewodniczącymi zostali: Krzysztof Rogowski (branża Przemysł), Gerhard Przybylski (branża Oświata i Nauka), Irena Żychowicz (branża „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka”), Ewa Wyka (branża Usługi Publiczne). Przewodniczącą Warmińsko-Mazurskiej Komisji Rewizyjnej została Dorota Maj, a wiceprzewodniczącymi Regina Cysarz i Jarosław Sawiński. Wybrano także członków Prezydium. Nowo powołana Rada OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjęła uchwałę programową na kadencję 2022 – 2026.

Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski pogratulował Jarosławowi Szunejce ponownego wyboru, mówił o płacy minimalnej w 2023 r., o tworzeniu nowych rad powiatowych. Przedstawił również informacje na temat bieżącej działalności OPZZ oraz przygotowań do X Kongresu.