W dniu 30 lipca 2022 roku, w samo południe, na schodach prowadzących do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Zachodniopomorska Rada Wojewódzka OPZZ zorganizowała pikietę pod hasłem: „MAMY DOŚĆ!”. Pikieta ta była jedną z wielu lipcowych pikiet organizowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych mających uświadomić Rządowi RP, że proponowane przez gabinet Zjednoczonej Prawicy regulacje płacowe w służbie publicznej są dwukrotnie niższe od szalejącej w Polsce inflacji.

Pikietę otworzył przewodniczący Zachodniopomorskiej Rady OPZZ kol. Jacek Dubiński. W krótkim wystąpieniu podkreślił on, że Rząd Polski swoim postępowaniem łamie zapisy ratyfikowanej przez Polskę 151 Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Konwencja ta dotycząca ochrony prawa organizowania się i procedury określania warunków zatrudnienia w służbie publicznej zobowiązuje rząd do zapewnienia pracownikom służby publiczne godziwych warunków pracy oraz wpływu wszystkich, a nie jedynie wybranych organizacji związkowych na te warunki.

Rząd Polski łamie również zasady dialogu społecznego, co było również tematem wystąpienia przedstawiciela Polskich Pracowników na tegorocznej – 110 Sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Polski dialog jest fasadowy i brak mu rzeczywistych efektów - stwierdził przewodniczący. Proponowanie zaś 10 procentowych regulacji płacowych, przy inflacji sięgającej 20 %, pracownikom, od których pracy zależy nasze zdrowie, wykształcenie czy też bezpieczeństwo jest żenującym przykładem arogancji rządzącej Prawicy.

Z kolei głos, w imieniu oświaty zabrał przewodniczący Zachodniopomorskiego Okręgu, ZNP Kol. Wojciech Szczęsny.

Po tych głosach odczytano petycję do władz województw, którą wręczono przybyłemu na pikietę przedstawicielowi Wojewody Zachodniopomorskiego.

Rozwiązując pikietę Kol. J. Dubiński stwierdził, że jedynym skutecznym elementem nacisku społecznego na rządzących byłaby skarga OPZZ na postępowanie Rządu RP do Międzynarodowej Organizacji Pracy.

W pikiecie wzięło udział około 80 osób.