14 listopada br. w Szczecinie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego. Wybrano nowe władze na kadencję 2022-2026. Funkcję przewodniczącego, jednocześnie członka Prezydium Rady, powierzono ponownie Jackowi Dubińskiemu ze Związku Zawodowego Marynarzy PŻM.

Biuro prasowe OPZZ

Wiceprzewodniczącymi i członkami Prezydium zostali: Stanisław Baryluk (ZZ Pracowników Rolnictwa w RP Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego Szczecin), Małgorzata Chyła (Zarząd Oddziału ZNP w Koszalinie) oraz Teresa Tomczyszyn (ZZ „Budowlani” Zarząd Międzyzakładowy w Barlinek Inwestycje). 

Wybrano także pozostałych członków Prezydium Rady, są to: Ewa Matuszczyk (ZZ Pracowników Przemysłu Mięsnego i Spożywczego w Polsce przy Grupie ANIMEX S.A. Oddział w Szczecinie), Jarosław Słota (ZZ Pracowników Poczty Oddział w Szczecinie), Andrzej Stańczyk (WZZ Pracowników Gospodarki Morskiej przy DB Port Szczecin), Małgorzata Śmigielska – Matulaniec (OPZZ „Konfederacja Pracy” przy MOPS w Szczecinie) i Włodzimierz Wiśniewski (Międzyzakładowa Organizacja WZZ Pracowników Gospodarki Morskiej w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.). Przewodniczącym Zachodniopomorskiej Komisji Rewizyjnej został Janusz Sawicki z Międzyzakładowego NSZZ Pracowników Grupy AZOTY Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.