Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci Krystiana Harasimiuka - Przewodniczącego Związku Zawodowego w firmie Whirlpool we Wrocławiu. To wielka strata dla naszego ruchu związkowego. Straciliśmy Przyjaciela mocno zaangażowanego w sprawy pracownicze i społeczne. 

Pogrzeb Krystiana Harasimiuka odbędzie się  24 października (poniedziałek) o godz.13.00 w Kościele parafialnym w Mirkowie, ul. Kościelna 2.


Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym

w imieniu Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego

składa

Przewodniczący Rady

Andrzej Otręba