25 października br. – po długiej chorobie – odszedł od nas red. Lech Kańtoch. Miał 81 lat. Dziennikarstwo było jego życiową pasją, szczególnie interesowały go sprawy międzynarodowe. Dlatego, po ukończeniu historii i socjologii na Uniwersytecie jagiellońskim, przeniósł się do Warszawy - do Instytutu Spraw Międzynarodowych. Potem przez 10 lat pracował w Rzeczpospolitej, Jego teksty ukazywały się również na łamach wielu czasopism, m.in. Na przełaj, Dziennika Ludowego. Rzetelne przygotowanie historyczne, ale także nieustanne sięganie do materiałów źródłowych sprawiały, ze znajdował prawdziwe perełki z dalekiej przeszłości świata.

Red. Lech Kańtoch zawsze miał serce po lewej stronie. Przez wiele lat pisał do Związkowca, Tygodnika Popularnego (OPZZ), Trybuny Ludu, Forum Klubowego oraz innych lewicowych czasopism, Bardzo angażował się w działalność polskiej lewicy.

Dziś wszyscy Go żegnamy. Leszku, śpij spokojnie…

Koleżanki i Koledzy z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Ceremonia pogrzebowa (świecka) odbędzie się 4 listopada 222 roku o godz. 12:30  w Domu Pogrzebowym w sali B na Cmentarzu Komunalnym Północnym (Wólka Węglowa).