Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków pisze do Ministra Jacka Sasina w sprawie procedowania zmian gospodarczych w spółce Tauron, podkreślając skandaliczny sposób potraktowania strony społecznej.

ZZZE 27 września br. wystosował pismo do Ministra Jacka Sasina, apelując o jego aprobatę do  rozpoczęcia niezwłocznego dialogu społecznego celem wypracowania stosownych osłon socjalnych dotyczących pracowników w/w spółki, związanych z zamiarem przeniesienia ich na nowego pracodawcę. Zaapelowano, aby dla dobra wszystkich stron wstrzymać zmiany właścicielskie do czasu rozwiązania wszystkich kwestii spornych dotyczących Spółki Wsparcie Grupa TAURON, poprzez rzetelny dialog ze stroną Społeczną.

W efekcie, dzięki zaangażowaniu Zarządu TAURON Polska Energia S.A., w tym osobiście Prezesa Pawła Szczeszka oraz wsparciu Ministra, 4.10.2022 r. osiągnięto porozumienie w sprawie, uwzględniające żywotne interesy w/w pracowników. 12.10 br. ZZZE wystosowało kolejne pismo do Ministra Jacka Sasina, w którym podkreślono nadzieję, że w przyszłości dobre praktyki zostaną podtrzymane, a dialog społeczny zachowa cywilizowane oblicze, również umożliwiając uzyskanie konsensusu.

Treść pism TUTAJ i TUTAJ