17 listopada w australijskim Melbourne rozpoczął się V Światowy Kongres Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC). Jego głównym celem jest ustalenie globalnej agendy dla związków zawodowych, debata koncentruje się wokół tematu nowej umowy społecznej: miejsca pracy przyjazne dla klimatu, prawa pracowników, sprawiedliwe płace, ochrona socjalna, równość i integracja. W Kongresie bierze udział delegacja Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych: wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, Aneta Trojanowska (ZNP) i Wiesława Licha (Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego].

Biuro prasowe OPZZ

W tym roku na V Światowym Kongresie Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC) w Melbourne w Australii zebrało się  ponad 1000 związkowców reprezentujących około 200 milionów pracowników w ponad 130 krajach. Biorą w nim udział delegaci Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych: wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, Aneta Trojanowska (ZNP] i Wiesława Licha (Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego]Delegacja OPZZ jest jedyną reprezentacją związków zawodowych w Polski.

Debata koncentruje się wokół tematu nowej umowy społecznej: miejsca pracy przyjazne dla klimatu, prawa pracowników, sprawiedliwe płace, ochrona socjalna, równość i integracja. W oparciu o projekt oświadczenia, prelegenci i uczestnicy Kongresu będą debatować nad przyszłą polityką ITUC ze szczególnym uwzględnieniem lekcji z globalnych kryzysów, technologii i wpływu na pracę, integracyjnego ruchu związkowego oraz klimatu i sprawiedliwej transformacji.

Światowy Kongres ITUC potrwa 22 listopada. Transmisję na żywo z wydarzenia można znaleźć na stronie: https://congress2022.ituc-csi.org/ oraz śledzić za pośrednictwem hasztagu: #ITUC22 w mediach społecznościowych (InstagramTwitter].


zdjęcia: congress2022.ituc-csi.org/Archiwum prywatne [Facebook]