Podczas ostatniego posiedzenia Rady OPZZ w kadencji 2018-2022 ogłoszono wyniki IV edycji konkursu „Diamenty OPZZ”. Obecni na sali obrad w warszawskiej siedzibie Centrali laureaci odebrali nagrody z rąk Andrzeja Radzikowskiego, przewodniczącego OPZZ.

Biuro prasowe OPZZ

Tegoroczni zwycięzcy „Diamentów OPZZ” zostali wyłonieni przez Kapitułę nagrody już w połowie października. Podjęto wówczas decyzję, że ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 23 listopada podczas ostatniego posiedzenia Rady OPZZ Kadencji 2018 – 2022. W skład Kapituły wchodzą przewodniczący siedmiu Rad Branż OPZZ oraz dwoje przedstawicieli Rady OPZZ. Kapituła pracuje pod kierownictwem przewodniczącego konfederacji.

Kapituła dokonała wyboru laureatów IV edycji konkursu „Diamenty OPZZ”. Są to:

w kategorii „Najlepszy związkowiec”:

  • Marian Nowakowski – Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP
  • Stanisław Młynarczyk – Przewodniczący Rady Okręgu Śląskiego Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników
  • Wojciech Jasiński - Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej nr 15-043 OPZZ Konfederacja Pracy

W kategorii „Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca do 500 osób”:

  • Związek Zawodowy Pracowników Huty „Łabędy” w Gliwicach
  • Organizacja Zakładowa nr 01-023 OPZZ Konfederacja Pracy w Toyota Motor Manufacturing Poland Sp.z.o.o.

W kategorii „Najlepsza organizacja członkowska OPZZ zrzeszająca powyżej 500 osób”:

  • Związek Zawodowy Górników w Polsce
  • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza
  • Federacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji

Za najlepszego pracodawcę, u którego działa organizacja związkowa OPZZ uznano Dr. Marka Działoszyńskiego - prezesa Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o.

Przypomnijmy: konkurs „Diamenty OPZZ” ma na celu promowanie najlepszych, najbardziej dynamicznych osobowości oraz organizacji zaangażowanych w pracę związkową. Ważną ideą jest również wyróżnienie tych pracodawców, którzy dbają o przestrzeganie praw pracowniczych, bezpieczne warunki pracy i płacy oraz szanują dialog społeczny. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, należących do organizacji członkowskich OPZZ, samych organizacji oraz pracodawców, u których te organizacje działają.