W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się rozmowy przedstawicieli Central Związkowych z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie poprawy sytuacji finansowej pracowników sądownictwa. Zakończyły się one przyznaniem dodatkowych pieniędzy dla pracowników sądów- na razie jednorazowo. Otrzymają nagrody finansowe w wysokości 2500 zł brutto.

Biuro prasowe OPZZ

Tydzień temu rozpoczęły się rozmowy przedstawicieli Central Związkowych z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej pracowników państwowej sfery budżetowej i konieczności poprawy warunków wynagradzania w tym sektorze. W dobie inflacji wynoszącej już ponad 17 proc. ich pensje nie są odpowiednio waloryzowane - rząd proponuje podwyżkę dla pracowników finansów publicznych na poziomie zaledwie 7,8 proc. na rok 2023. Pracownicy sfery budżetowej domagają się wzrostu wynagrodzeń o 20 proc., o czym głośno mówili podczas manifestacji pod Sejmem RP 8 października.

W rozmowach z Ministerstwem uczestniczyli przedstawiciele Central Związkowych, w tym przedstawiciele NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, wchodzącego w skład OPZZ -  przewodniczący Piotr Domański i wiceprzewodnicząca Elżbieta Aleksandrowicz. Początkowo strona rządowa proponowała jednorazową nagrodę finansową dla pracowników sądów w wysokości, średnio 1000-1500 zł brutto, na co nie zgodzili się przedstawiciele Central Związkowych. Rozmowy zostały odroczone, jednak wznowiono je 26 października. Strona rządowa zaproponowała przyznanie jednorazowej nagrody finansowej w wysokości 2500 złotych brutto dla pracowników sądów, która zostanie wypłacona z okazji Święta Niepodległości. Strona związkowa zaakceptowała tę propozycję.

Obiecano również wypłacanie drugiej puli dodatkowych pieniędzy pod koniec 2022 roku. Na ten moment nie wiadomo jednak na jakich zasadach miałaby zostać przyznana.

Warto dodać, że przedstawiciele NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, wchodzącego w skład OPZZ, uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej Komisji Finansów Publicznych (FPB), podczas którego rozpatrywano i opiniowano rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2023. 27 października będą omawiane jego założenia.