14 października to siódmy dzień Miasteczka edukacyjnego uruchomionego przez ZNP w ramach trwającej akcji protestacyjnej ws. narastających problemów edukacji. To dzień szczególny dla nauczycieli pracowników oświaty, bo rozmowy wokół obecnej sytuacji w szkolnictwie łączą się dziś z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

Debaty i rozmowy w Miasteczku edukacyjnym podczas Dnia Edukacji Narodowej poświęcono podstawie programowej i treściom nauczania. Miasteczko odwiedzili również goście specjalni, m.in. amerykańcy nauczyciele, przewodnicząca AFT – American Federation of Teacher Randi Weingarten czy pisarz Marcin Wicha.

O godz. 10:00 rozpoczęła się debata dotycząca podstawy programowej i treści nauczania w polskich szkołach. Tuż po niej głos zabrała Randi Weingarten, przewodnicząca AFT - American Federation of Teachers, która zwróciła się do nauczycieli: Głos nauczycieli powinien być słyszany. To Miasteczko edukacyjne powstało po to, by Wasz minister nie mógł Was zignorować. Walczycie dzisiaj o lepszą podstawę programową, o wyższe wynagrodzenia oraz o godność! Chcę Wam także bardzo serdecznie podziękować – Wam polskim nauczycielom i nauczycielkom za troskę, z jaką opiekujecie się uczniami ukraińskimi. To nie jest łatwe dla nikogo, kiedy nagle liczna grupa dzieci mówiących w obcym języku, z traumą wojenną trafia do szkół i staje się częścią klasy. Chciałam Wam za to bardzo serdecznie podziękować w imieniu amerykańskich nauczycieli oraz ukraińskich nauczycieli, bo właśnie wróciłam z Ukrainy. Koledzy i koleżanki z Ukrainy dziękują polskim nauczycielom i związkowcom za pomoc, wsparcie i serce, które okazaliście dzieciom i uchodźcom z Ukrainy. Po godz. 15:00 rozpoczęła się kolejna debata "Podstawa programowa a szkoła przyszłości", podczas której głos zabrał m.in. Marcin Wicha – pisarz, grafik, eseista i laureat Nagrody NIKE.

.......................

Miasteczko to inicjatywa ZNP w ramach trwającej akcji protestacyjnej ws. narastających problemów edukacji i efekt współpracy z Radą Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Forum Związków Zawodowych, rodzicami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji.

Miasteczko edukacyjne działa PRZEZ CAŁĄ DOBĘ od 8 do 14 października. W każdym dniu wokół głównych tematów poruszonych podczas paneli dyskusyjnych będzie toczyła się debata. Rozmowy będą dotyczyć m.in.: obecnej sytuacji młodych nauczycieli i pogarszających się warunków pracy oraz nauki w szkołach, podstawy programowej, wynagrodzeń i finansowania edukacji, szkolnictwa wyższego, problemów pracowników niepedagogicznych czy współpracy z rodzicami.

ZNP zaprasza również na pikietę, która odbędzie 15 października (sobota) przed siedzibą MEiN w Warszawie.