W związku z kryzysem wywołanym gwałtownym wzrostem kosztów utrzymania, EKZZ przesłała wezwanie do mobilizacji: zakończyć kryzys, zwiększyć płace i opodatkować zyski. Rozpoczęła też kampanię, w związku z czym poprosiła organizacje członkowskie o zorganizowanie akcji na poziomie krajowym i wsparcie inicjatywy. 

Biuro prasowe OPZZ

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) alarmuje, że obecny kryzys napędza nadmierna chęć zysku - nie płace. To nie one są przyczyną inflacji, a ofiarami tej trudnej sytuacji są przede wszystkim pracownicy. Wartość ich wynagrodzeń spada, a ceny dóbr codziennego użytku cały czas rosną. Pogłębia to istniejące w społeczeństwie nierówności, przy czym najdotkliwiej odczuwają je nisko opłacani pracownicy i osoby znajdujące w trudnej sytuacji życiowej.

EKZZ uważa, że to pracodawcy, rządy i Unia Europejska są odpowiedzialni za podjęcie pilnych środków w celu rozwiązania kryzysu związanego z kosztami utrzymania poprzez zapewnienie podwyżek płac oraz wsparcie dla rodzin borykających się z problemami, a także ograniczenia cen oraz opodatkowania i redystrybucji nadmiernych zysków i bogactwa.

Z tego powodu pracownicy i związki zawodowe w całej Europie wzywają Unię Europejską do opracowania sześciopunktowego planu walki z kryzysem kosztów utrzymania i budowania gospodarki, która przyniesie wymierne korzyści pracownikom. 


EKKZ wzywa do mobilizacji i wysuwa 6 postulatów, obejmujących:

• podwyżkę płac, aby sprostać wzrostowi kosztów utrzymania i zapewnić pracownikom sprawiedliwy wzrost wydajności oraz środki promujące negocjacje zbiorowe jako najlepszy sposób na osiągnięcie sprawiedliwej płacy i zrównoważonej gospodarki

• pomoc osobom, które mają trudności z opłaceniem rachunków za energię, zakupem żywności i opłaceniem czynszu; prawo do żywności i ciepłego domu są podstawowymi prawami człowieka i muszą być chronione; nie można oczekiwać, że osoby żyjące w ubóstwie będą płacić rachunki, na które ich nie stać; należy wprowadzić też zakaz odłączania od sieci

• limity cenowe, zwłaszcza w odniesieniu do kosztów rachunków za energię oraz bezwzględny podatek od nadmiernych zysków przedsiębiorstw energetycznych i innych, aby zagwarantować, że nie będą one mogły wzbogacać się na kryzysie, wraz ze  z innymi środkami mającymi na celu zapobieganie takim sytuacjom, jak ograniczenie dywidend czy manipulacje cenami żywności

• krajowe i europejskie antykryzysowe środki wsparcia w celu ochrony dochodów oraz miejsc pracy w przemyśle, usługach i sektorze publicznym, w tym środki typu SURE w celu ochrony miejsc pracy, dochodów i finansowania środków społecznych, służących radzeniu sobie z kryzysem i procesami sprawiedliwej transformacji

• reformę rynku energetycznego UE oraz uznanie, że energia jest dobrem publicznym i inwestowanie w nią w celu usunięcia podstawowych przyczyn kryzysu, takich jak niedoinwestowanie w energię ekologiczną i skutki prywatyzacji

• uwzględnienie głosu związków zawodowych w celu opracowania i wdrożenia środków antykryzysowych poprzez dialog społeczny - jest to sprawdzona metoda skutecznego zarządzania kryzysem

EKZZ alarmuje, że rządy i UE nie mogą biernie przyglądać się kryzysowi. Brak działania czy niewłaściwa reakcja w postaci zamrożenia płac czy wzrostu stóp procentowych będą miały katastrofalne skutki. EKZZ wysnuło apel, który obejmuje 6 postulatów:


OPZZ włącza się w akcję EKZZ

W związku z tym OPZZ zwrócił się do wszystkich, dla których ważne są sprawy pracownicze o wsparcie inicjatywy EKZZ. Podczas wszystkich spotkań organizowanych w OPZZ przedstawiane są postulaty przygotowane przez EKZZ oraz cel akcji. Na spotkaniu w Sejmie RP, które odbyło się 4 października, przekazano treść apelu EKZZ posłom i posłankom Nowej Lewicy. kryzysie wywołanym gwałtownym wzrostem kosztów utrzymania mówiliśmy podczas wielu spotkań i akcji podejmowanych przez OPZZ, m.in. podczas obchodów Światowego Dnia Godnej Pracy 7 października, protestach czy szkoleniach. 

Liczymy, że dzięki szerokiemu zasięgowi kampanii zainicjowanej przez EKZZ rządzący, którzy mają odpowiednie narzędzia do walki z kryzysem i galopującą inflacją, podejmą stanowcze działania, aby przeciwdziałać rosnącym kosztom życia.

..........................................................................................................