W dniach 23 - 24 czerwca w Warszawie odbyło się międzynarodowe seminarium na temat " Godna praca dla pracowników rolnictwa poprzez dialog społeczny - Uchodźcy na rynku pracy w rolnictwie Europa Środkowo-Wschodnia". Z ramienia OPZZ na spotkaniu obecny był Wiceprzewodniczący OPZZ, Sebastian Koćwin, Natalia Kolesnik i Joanna Lesner.

Biuro Prasowe OPZZ

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych z OPZZ, ZZPR, NSZZ Solidarność oraz społeczności Ukraińskich, Niemieckich, Litewskich, Mołdawskich i Słowackich.

Podczas spotkania uczestnicy wymienili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami związanymi z możliwościami organizowania obcokrajowców.

Pod lupę były wzięte także perspektywy i możliwości pomocy uchodźcom z Ukrainy w państwach przyjmujących. Ponadto odbył się także przegląd istniejących kooperatyw związkowych, dobrych praktyk oraz współpracy NGO.