Komisja Kobiet OPZZ udziela poparcia dla protestacyjnych ZNP i budżetówki w związku z pogarszającymi się warunkami pracy i płacy oraz wyraża swoją solidarność z pracownikami sektora publicznego.

Biuro prasowe OPZZ

Pogotowie protestacyjne uruchomione przez ZNP w szkołach, przedszkolach oraz placówkach oświatowych i zorganizowane w jej ramach Miasteczko Edukacyjne, a także zaplanowana na 15 października przed siedzibą MEiN w Warszawie manifestacja to wyraz niezadowolenia i rozczarowania nauczycieli oraz pracowników oświaty, wynikający z nieustannie pogarszającej się sytuacji w szkolnictwie. 

Pracownicy budżetówki wyrażają swoje niezadowolenie i rozczarowanie w związku z lekceważeniem przez rządzących praw pracowników państwowej sfery budżetowej oraz pogarszania się ich sytuacji finansowej. W dobie inflacji, wynoszącej już ponad 17 proc., wzrostu stóp procentowych i rosnących cen żywności, paliwa czy opału, wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej nie są odpowiednio waloryzowane. Założenia do ustawy budżetowej na 2023 r., którą przyjął rząd, w tym wzrost płac w budżetówce o zaledwie 7proc. nie są w stanie zrekompensować skutków rosnącej inflacji. Pracownicy domagają się poprawy warunków pracy i podwyżki wynagrodzeń w wysokości 20 proc.

Za każdą uczciwą wymagającą odpowiednich kwalifikacji pracę należy się godziwa zapłata, dlatego Komisja Kobiet OPZZ w pełni popiera postulaty pracowników sektora publicznego i apeluje się do rządzących o podjęcie szybkich oraz stanowczych działań, które poprawią warunki pracy i płacy w sferze budżetowej.


Pełna treść apelu poparcia akcji protestacyjnej ZNP TUTAJ

Pełna treść apelu poparcia akcji protestacyjnej budżetówki TUTAJ