W czwartek 15 września br. w imieniu RDS przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski skierował pismo przekazujące Uchwałę nr 116 ze strony pracowników i pracodawców w sprawie wsparcia przemysłu energochłonnego do Premiera Mateusza Morawieckiego.

13 września rozpoczęło się głosowanie nad Uchwałą nr 116 ze strony pracowników oraz strony pracodawców RDS w sprawie wsparcia przemysłu energochłonnego. Zakończyło się ono podjęciem Uchwały w czwartek 14 września. Dzień później w imieniu RDS przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski skierował pismo przekazujące Uchwałę nr 116 dotyczącą wsparcia przemysłu energochłonnego do Premiera Mateusza Morawieckiego.

Strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego apeluje do Premiera RP o natychmiastowe podjęcie działań mających na celu wsparcie przemysłu energochłonnego. Prosi też wprowadzenie w uzgodnieniu z partnerami społecznymi pomocowych działań i mechanizmów, wnosząc o:

  • rzetelny dialog rządu ze środowiskiem przedsiębiorców i pracowników w zakresie powstrzymania wyłączeń produkcji lub przewidywalności takich decyzji i ograniczania bolesności ich skutków;
  • wypracowanie programu ograniczenia zużycia energii np.: w zakresie oświetlenia ulic i witryn w godzinach nocnych;
  • wprowadzenie maksymalnej ceny zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego dla przedsiębiorstw energochłonnych zagrożonych ucieczką emisji CO2;
  • wprowadzanie gwarancji instytucji państwowych na miejsce depozytów transakcyjnych na zakupy energii elektrycznej na TGE oraz na rynku bilateralnym OTC (w tym zastąpienie gwarancji bankowych);
  • wdrożenie mechanizmów zmniejszających ceny energii w kontraktach na III i IV kwartał 2022 roku oraz 2023 rok poprzez:
    • administracyjną kontrolę cen energii dla przemysłu – tzw. „taryfa przemysłowa”, opartą na koszcie wytworzenia w jednostkach generujących energię z węgla brunatnego
  • wprowadzenie dopłaty do ceny energii nabywanej przez odbiorców energochłonnych na 2023 r., która ograniczy maksymalną jej cenę do poziomu kosztów produkcji, powiększoną o uczciwą marżę polskich elektrowni

Oczekujemy podjęcia szybkich i skutecznych działań przez Premiera Mateusza Premiera Morawieckiego, aby poprawić trudną sytuację pracowników i przedsiębiorstw.