W dniach 1-2 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbywa się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”. Honorowym patronem tego wydarzenia jest OPZZ.

Biuro prasowe OPZZ

Organizatorami konferencji są Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia i Studenckie Forum Naukowe Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.

Przedmiotem tegorocznej debaty jest stosowanie nietypowych form zatrudnienia z naruszeniem prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. Uczestnicy konferencji podejmą próbę sfomułowania diagnozy i określenia perspektyw na przyszłość.

Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski w wystąpieniu inaugurującym konferencję podziękował za podjęcie tego aktualnego, ale i złożonego problemu, jakim są nietypowe formy zatrudnienia i praktyka ich stosowania. – Z satysfakcją objęliśmy dzisiejszą konferencję honorowym patronatem. Jesteśmy zainteresowani upowszechnianiem jej dorobku, ale też systemową współpracą z Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia UŁ – podkreślił szef OPZZ.

Andrzej Radzikowski przypomniał, że w Komisji Europejskiej kończą się prace związane z dyrektywą o pracy platformowej, która wkrótce doczeka się implementacji do polskiego prawa. Wspomniał także, że to OPZZ wspólnie z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych (EKZZ) przedstawiły organom UE projekt tej dyrektywy. Przewodniczący OPZZ wskazał, że rozwój stosunków pracy, informatyzacja i cyfryzacja, ale i chęć do zwiększenia zysków przez przedsiębiorców, generuje coraz to nowsze formy relacji pracowniczych. Część z nich jest dobra dla osób korzystających z usług firm tak zorganizowanych, część może być zadowalająca dla pracowników.

- Z punktu widzenia OPZZ, czyli osób pracujących, wolelibyśmy, aby to były nowe formy wykonywania pracy, a nie zatrudniania – powiedział Andrzej Radzikowski i zwrócił uwagę, że korzyści dla przedsiębiorców wynikające z obniżenia kosztów pracy, czy dla osób korzystających z jej efektów (niższe ceny), najczęściej uzyskiwane są kosztem pracowników. Przewodniczący OPZZ podkreślił, że pozostają oni w dyspozycji pracodawcy bez wynagrodzenia i otrzymują je tylko za efektywnie wykonaną pracę. Nikt nie troszczy się o to, w jakich warunkach pracują  czy mają prawo do płatnego urlopu. Często nie znają algorytmów wyceniających ich pracę i naliczających wynagrodzenia. Niejednokrotnie jest to praca z naruszeniem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

– Mam świadomość złożoności problemu – mówił Andrzej Radzikowski – ale ochrona pracowników w zakresie warunków wykonywania pracy należy do państwa.

Biorąc pod uwagę istotę problemów poruszanych podczas konferencji organizowanej przez WPiA UŁ, szef OPZZ powiedział, że debaty mogące pogłębić diagnozę omawianych zjawisk, a w konsekwencji wysnuć propozycje ich poprawy, są ze wszech miar pożyteczne.

Wśród panelistek i panelistów konferencji są m.in. prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf (Uniwersytet Warszawski), która przybliży prawne aspekty stosowania nietypowych form zatrudnienia i dr hab. Adam Bodnar (prof. SWPS - Uniwersytet Humanistycznospołeczny), z referatem o tytule „Stosowanie nietypowych form zatrudnienia z naruszeniem przepisów Konstytucji RP”. OPZZ reprezentuje mec. Paweł Galec (Wydział Prawno-Interwencyjny OPZZ) – tematem jego wystąpienia będą „Atypowe formy zatrudnienia a prawo koalicji - problemy praktyczne”.