14 października w Dniu Edukacji Narodowej Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ ponownie odwiedził nauczycieli protestujących w Miasteczku Edukacyjnym, mieszczącym się w pobliżu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Biuro prasowe OPZZ

Oprócz życzeń i kwiatów przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski wręczył nauczycielom kopię pisma do premiera Morawieckiego, które podpisał jako przewodniczący Rady Dialogu Społecznego. Przypomnijmy, 10 października szef OPZZ po raz pierwszy odwiedził Miasteczko Edukacyjne. Nauczyciele mówili wówczas o zaproszeniu ministra edukacji do merytorycznej debaty na temat pogarszającej się kondycji polskich szkół i uczelni. Niestety, minister nie odpowiedział na zaproszenie. Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski zobowiązał się wystąpić do premiera Morawieckiego, aby skierować jego uwagę na coraz bardziej upokarzające położenie pracowników oświaty i nauki.

W piśmie skierowanym do Mateusza Morawieckiego w Dniu Edukacji Narodowej (14.10) czytamy między innymi: Jako przewodniczący Rady Dialogu Społecznego chciałbym zwrócić uwagę Pana Premiera na narastające zagrożenia w tej sferze życia społecznego i zaprosić do roboczej debaty na forum Rady. Zwracam się do Pana z tą propozycją także jako nauczyciel i związkowiec. Czas nagli, problemy narastają. Mamy nadzieję na rzetelną i wzajemnie życzliwą dyskusję z Panem Premierem. Mamy też nadzieję, że jej efektem będą odważne i od dawna oczekiwane decyzje rządu.

Pismo zostało złożone w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Treść pisma TUTAJ

........................................

Miasteczko Edukacyjne to inicjatywa ZNP w ramach trwającej akcji protestacyjnej w sprawie narastających problemów edukacji i efekt współpracy z Radą Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Forum Związków Zawodowych, rodzicami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji. Miasteczko działa przez całą dobę, od 8 do 14 października. W każdym dniu wokół głównych tematów poruszonych podczas paneli dyskusyjnych toczy się debata.  Na 15 października (sobota )zaplanowano pikietę przed siedzibą MEiN w Warszawie.