W sobotę 8 października ZNP uruchomiło Miasteczko edukacyjne, czyli forum debat oraz paneli dyskusyjnych na temat problemów edukacyjnych i pogarszającej się sytuacji pracowników oświaty. Inicjatywę wspiera OPZZ.

Miasteczko to inicjatywa ZNP w ramach trwającej akcji protestacyjnej ws. narastających problemów edukacji i efekt współpracy z Radą Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Forum Związków Zawodowych, rodzicami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji.

Miasteczko edukacyjne działa PRZEZ CAŁĄ DOBĘ od 8 do 14 października. W każdym dniu wokół głównych tematów poruszonych podczas paneli dyskusyjnych będzie toczyła się debata. Rozmowy będą dotyczyć m.in.: obecnej sytuacji młodych nauczycieli i pogarszających się warunków pracy oraz nauki w szkołach, podstawy programowej, wynagrodzeń i finansowania edukacji, szkolnictwa wyższego, problemów pracowników niepedagogicznych czy współpracy z rodzicami.

Już teraz ZNP zaprasza również na pikietę, która odbędzie 15 października (sobota) przed siedzibą MEiN w Warszawie.