Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważne w obecnych czasach są umiejętności cyfrowe oraz posługiwanie się cyfrowymi technologiami. Z powodzeniem w świecie cyfrowym funkcjonują już handel, usługi, doradztwo czy administracja.

Chcąc skutecznie działać i móc lepiej docierać do pracowników, związki zawodowe także odpowiadają na cyfrowe wyzwanie. To wyzwanie o ogromnym znaczeniu, które może decydować o naszym „być albo nie być” w przyszłości. OPZZ wychodzi z założenia, że jeśli w cyfrowym świecie doskonale radzą sobie przedsiębiorstwa, urzędy czy zwykli użytkownicy, związki zawodowe nie mogą pozostawać bierne. Cyfrowa marginalizacja związków zawodowych może przesądzić o naszej ogólnej marginalizacji. Nie możemy więc pozwolić, aby związki zawodowe tkwiły technologicznie w XX w. i pozostały w tyle.

Jednym z elementów nowego cyfrowego otwarcia związków zawodowych w Polsce Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest uruchomienie chatbota, który w ma pomóc w odpowiedzi na podstawowe pytania związane z funkcjonowaniem na rynku pracy. Oddajemy w Wasze ręce narzędzie, które z pewnością jest już Wam znane z innych witryn internetowych. Tutaj ma za zadanie wyposażać w elementarną wiedzę o rynku pracy i przysługujących prawach wszystkich tych, którzy z prawem pracy nie mają co czynienia na co dzień. Chatbot jest więc nowym cyfrowym doradcą OPZZ i początkiem cyfrowej zmiany OPZZ.

Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ

Chatbot został stworzony przez zespół CoopTech Hub dzięki wsparciu ze środków Komisji Europejskiej w ramach projektu “Trade Unions for a Fair Recovery: Strengthening the role of trade unions in mitigating the impact of the COVID-19 crisis” (ETUC Project 2021-11).