Prezydium OPZZ postanowiło przyjąć w skład organizacji członkowskich konfederacji Związek Zawodowy Pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.

Biuro prasowe OPZZ


Związek zrzesza stu członków czynnych zawodowo. Przewodniczącą organizacji jest kol. Małgorzata Marczak. Związek został przydzielony do branży OPZZ „Usługi Publiczne” poprzez Radę OPZZ województwa lubelskiego.