Ponad 80 osobowa grupa Społecznych Inspektorów Pracy z organizacji członkowskich OPZZ, tych nowo wybranych w ostatnim czasie, jak i już działających, uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym w siedzibie OPZZ w dniu 4 października br. Szkolenie poprowadzili inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie: Pani Agata Kot i Pan Krzysztof Stelmach. Podobne inicjatywy są cyklicznie organizowane przez centralę OPZZ i organizacje członkowskie, zarówno na poziomie regionalnym, jak i branżowym.

Szkolenie otworzyli przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, którzy przedstawili bieżącą aktywność OPZZ, w tym w obszarze bezpieczeństwa pracy w mijającej kadencji oraz przygotowania do X Kongresu OPZZ.

Agenda spotkania uwzględniła wybrane zagadnienia prawa pracy istotne w działalności społecznych inspektorów pracy, dotyczące zarówno uprawnień i obowiązków społecznego inspektora pracy w świetle przepisów ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy, jak i współpracy z organami Państwowej Inspekcji Pracy. W pierwszej części omówiono postępowanie kontrolne w zakładzie pracy, z uwzględnieniem współpracy pomiędzy inspektorem  pracy, zakładową organizacją związkową i społecznym inspektorem pracy, w tym przebieg, prawa i obowiązki stron oraz metodykę kontroli. W drugim bloku szkoleniowym skoncentrowano się na zagadnieniach postępowania powypadkowego w zakładzie pracy oraz roli społecznych inspektorów pracy w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Podczas szkoleń przypominamy także społecznym inspektorom pracy o znaczeniu działań prewencyjnych i promowaniu działalności i aktywności SIP, której wyznacznikiem jest konkurs ,,Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Od 2019 roku konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym, o co od lat od lat postulowaliśmy. Corocznie społeczni inspektorzy pracy działający z strukturach OPZZ są nagradzani i wyróżniani.

OPZZ zachęca do bieżącego kontaktu z Okręgowymi Inspektoratami Pracy i włączanie się we wspólne działania szkoleniowe z udziałem inspekcji pracy.

(rg)