W związku z drastycznie rosnącymi cenami m. in. energii elektrycznej, gazu, koksu i związanego z tym pogłębiającego się kryzysu w przedsiębiorstwach energochłonnych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wystosowało pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego. Wnosi w nim o pilne działania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Polski i zachowania miejsc pracy zatrudnionym w tym sektorze.  

Biuro Prasowe OPZZPan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów


Panie Premierze,

przedsiębiorstwa związane z przemysłem energochłonnym w Polsce znalazły się w krytycznej sytuacji. Propozycja ekstremalnego wzrostu cen energii (300%), gazu (800%), koksu (400%) spowoduje, że te przedsiębiorstwa nie będą w stanie prowadzić działalności, zatrudniać pracowników i płacić podatków Stracą na tym nie tylko pracownicy i pracodawcy, ale także Skarb Państwa.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oczekuje od Pana Premiera podjęcia zdecydowanych działań regulujących sytuację na rynku energii elektrycznej i gazu. Oczekujemy od Pana pilnych decyzji, które pozwolą na niezakłóconą działalność przedsiębiorstw związanych z przemysłem energochłonnym.

Przypominamy, że firmy tej branży poniosły ogromne nakłady na ochronę środowiska, realizując wytyczne Unii Europejskiej, Pandemia COVID-19, agresja Rosji na Ukrainę to zasadnicze, ale nie jedyne czynniki mające wpływ na wzrost cen energii i gazu. Sytuację na rynku energii destabilizują także rabunkowe marże nakładane przez producentów, pośredników i innych uczestników nieodpowiedzialnej gry rynkowej.

Dlatego apelujemy o wprowadzenie mechanizmów administracyjnych, które spowodują ograniczenie cen gazu i energii elektrycznej dostarczanych do przemysłu. Warto podkreślić, że już w marcu bieżącego roku Komisja Europejska określiła zakres pomocy państwom członkowskim UE, które zdecydują się na działania interwencyjne na rynkach energii elektrycznej. Z tej możliwości skorzystały już Niemcy, Francja, Hiszpania i Portugalia.

Organizacje członkowskie OPZZ z branży przemysłowej już na początku tego roku zwracały uwagę na możliwość wystąpienia kryzysowej sytuacji. Wnioskowały o jak najszybsze przyjęcie nowelizacji ustawy o rekompensatach dla przedsiębiorstw energochłonnych, ponieważ potrzebują one energii i gazu w akceptowalnych cenach.

Chcemy wierzyć, że zauważa Pan realne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i dla milionów miejsc pracy. Oczekujemy szybkiej, odważnej i skutecznej interwencji rządu.