Przedstawiciel OPZZ, Łukasz Mycka gościł w sobotę (20.08) na Walnym Posiedzeniu Członków Młodej Lewicy.

Biuro prasowe OPZZ

OPZZ od lat walczy o to, by młodzi ludzie, którzy podejmują pracę byli godnie traktowani przez pracodawców. Centrala podejmuje liczne działania, m.in. walka z umowami śmieciowymi, akcje przeciwko bezpłatnym stażom, kampanie na rzecz wydłużenia urlopu wypoczynkowego oraz skrócenia czasu pracy.

Każdy powinien pamiętać, że młodzi ludzie są przyszłością. OPZZ organizuje wiele szkoleń dla młodzieży, aby utrzymywać wielopoziomową komunikacje międzypokoleniową, tak, by młodzi mogli uczyć się z doświadczenia osób w pełni dojrzałych, jednocześnie pokazując jak efektywnie poruszać się w realiach XXI wieku.

Przedstawiciel OPZZ podczas spotkania z członkami Młodej Lewicy mówił o realiach świata pracy oraz o działaniach i planach Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych związanych z poprawą jakości pracy i płacy w Polsce. W wystąpieniu związkowca wybrzmiało także jak wielką rolę odgrywają związki zawodowe i dlaczego ważne jest, aby się w nich organizować.