Jutro należy do młodych! OPZZ od roku organizuje spotkania i warsztaty dla osób poniżej 40. roku życia, aby wspierać ich na rynku pracy i zaangażować w działalność związków zawodowych. W 16 województwach przeprowadzono cykl debat i szkoleń: „Młodzi w związkach zawodowych”, które były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz poznania aktualnych problemów i potrzeb młodych ludzi na rynku pracy.

Pod koniec ubiegłego tygodnia w Mielnie odbyło się dwudniowe szkolenie zorganizowane przez OPZZ. W jego trakcie podsumowano kampanię prowadzoną w ramach akcji „Młodzi w związkach zawodowych” oraz rozmawiano o przyszłości rynku pracy i związków zawodowych w Polsce. Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz przybliżyła uczestnikom spotkania wnioski płynące z kampanii oraz przeprowadzonych w jej ramach rozmów z młodymi ludźmi, a Paweł Galec z wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ mówił o prawie pracy dla młodych w związkach zawodowych i niezbędnych regulacjach prawnych.

„Młodzi w związkach zawodowych”: cykl debat i szkoleń

Jeszcze przed rozpoczęciem pandemii COVID-19 Unia Europejska ustanowiła rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży, aby zwrócić uwagę na rolę, jaką odgrywa europejska młodzież w budowaniu lepszej przyszłości. Korzystając z tej okazji, OPZZ postanowiło zachęcić młodych do dyskusji i podjęcia aktywności, która przyczyni się do pozytywnych zmian na rynku pracy. Wszystko po to, aby dać młodym ludziom siłę i przywrócić im wiarę we własne możliwości, a także przekazać im odpowiednią wiedzę, jak zadbać o swoją przyszłość już teraz.

W tym celu Rady Wojewódzkie OPZZ zorganizowały cykl spotkań i debat w ramach akcji „Młodzi w związkach zawodowych”. Ich głównym celem było uświadomienie młodym ludziom, co pozytywnego może przynieść aktywne włączenie się w działalność związków zawodowych. Podczas spotkań dyskutowano m.in. o roli związków zawodowych na współczesnym i dynamicznie rozwijającym się rynku pracy, priorytetach młodych pracowników dotyczących łączenia aktywności zawodowej z życiem osobistym (work-life balance) oraz przyszłości zawodowej młodego pokolenia.

Spotkania i debaty miały też na celu wspieranie dialogu i partnerstwa międzypokoleniowego. Dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń to szansa na lepszy i łatwiejszy start w dorosłe życie dla osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Włączenie młodych ludzi do dialogu społecznego poprzez zaangażowanie się w działalność związkową to szansa na poprawę ich pozycji na rynku pracy. Kluczem do sukcesu jest tutaj również otworzenie się organizacji związkowych na problemy młodych pracowników oraz stworzenie odpowiednich strategii służących ich rozwiązywaniu. Młodzi ludzie muszą także wiedzieć, że aktywnym działaniem mogą zmienić świat pracy i wpływać na ustawodawców odpowiedzialnych za opracowywanie i wydawanie ustaw, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków pracy czy wzrostu wynagrodzeń.

Młodzi przyszłością rynku pracy i związków zawodowych

Spotkania z młodymi ludźmi są niepowtarzalną okazją do poznawania problemów i potrzeb młodych pracowników. OPZZ chce więc regularnie organizować tego typu wydarzenia oraz stworzyć aktywną grupę związkowców młodego pokolenia, aby wspólnie zmieniać świat pracy i wzmacniać pozycję młodych pracowników w miejscach pracy. Dzięki rozmowom i dyskusjom możemy opracowywać konkretną politykę i podejmować inicjatywy ustawodawcze, służące poprawie zatrudnienia i warunków pracy czy wyrównywaniu szans i likwidacji wszelkich form dyskryminacji zawodowej.

„Breaking the Age Wall: Knowledge-Sharing Event”

Dla OPZZ bardzo ważna jest także wymiana doświadczeń i poglądów ze związkowcami z innych krajów. W dniach 14-16 września w Turynie odbyło się szkolenie „Breaking the Age Wall: Knowledge-Sharing Event”, w którym uczestniczyli Andrzej Gogołek ze Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP Bydgoszcz i Radosław Jadwiżuk ze Związku Zawodowego Górników w Polsce LW „Bogdanka” SA. Podczas szkolenia poruszano takie tematy, takie jak aktualne wyzwania związków zawodowych w Europie oraz problem utrzymania członków w związkach zawodowych i komunikacji z nimi. Rozmawiano również o tematach ważnych dla młodych ludzi: inflacji, wzroście cen prądu i żywności oraz kosztów życia pracowników, a także rynku pracy w czasach pandemii COVID-19, równości płci czy zmianach klimatu.

Podobnie jak spotkania z młodymi ludźmi w ramach akcji „Młodzi ludzie w związkach zawodowych” także szkolenie „Breaking the Age Wall" w Turynie było świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat poprawy warunków pracy wśród młodych ludzi czy usprawnienia współpracy i komunikacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.