OPZZ zaapelowało o interwencję Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie niezwłocznego skierowania pod obrady Sejmu projektów ustaw w sprawie emerytur stażowych. 5 września pod Pałacem Prezydenckim odbyło się publiczne czytanie Prezydentowi RP fragmentów powieści „Folwark Zwierzęcy” przez związkowców z długim stażem pracy.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych już od dwunastu lat podejmuje działania na rzecz wprowadzenia emerytur stażowych. OPZZ domaga się umożliwienia przejścia na emeryturę pracownikom o długim stażu pracy przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Odpowiednio jest to: dla kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat po ukończeniu 55. roku życia oraz dla mężczyzn, mających okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat po ukończeniu 60. roku życia.

W poniedziałek 5 września 2022 roku punktualnie o 14.00 przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbyło się publiczne czytanie fragmentów powieści „Folwark zwierzęcy” Prezydentowi RP przez związkowców. OPZZ zaapelowało w ten sposób do Prezydenta Andrzeja Dudy o interwencję w sprawie niezwłocznego skierowania pod obrady Sejmu projektów ustaw w sprawie emerytur stażowych. W porozumieniu z OPZZ złożyły je Klub Parlamentarny PSL-Kukiz’15 (23 stycznia 2020 r.) oraz Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (3 marca 2020 r.), a także projektu ustawy złożonego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w dniu 14 grudnia 2021 roku. Związkowcy oczekują także podjęcia przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP prac nad obywatelskim projektem ustawy w sprawie emerytur stażowych, złożonym w Sejmie 30 września 2021 roku.

Tuż przed publicznym czytaniem Sebastian Koćwin - wiceprzewodniczący OPZZ, Renata Górna - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ oraz Mirosław Grzybek - przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce złożyli w Kancelarii Prezydenta petycję dotyczącą ustanowienia emerytur stażowych i dołączyli do niej egzemplarz powieści Orwella. Później na Krakowskim Przedmieściu przybliżono dotychczasowe inicjatywy podejmowane przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, które miały na celu zagwarantowanie osobom z długim stażem pracy możliwość przejścia na emeryturę po 35 (kobiety) i 40 latach pracy (mężczyźni). Do Prezydenta RP zaapelowali także zgromadzeni pod Pałacem Prezydenckim związkowcy, mówiąc o konieczności wprowadzenia emerytur stażowych.

Publiczne czytanie fragmentów George’a Orwella było również nawiązaniem do corocznej akcji propagowania literatury, czyli Narodowego Czytania. 3 września 2022 roku Prezydent Andrzej Duda wraz z żoną czytał rodakom „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski zwrócił uwagę, że wybór tej lektury nie był do końca trafiony. Związkowcy wybrali z kolei pouczającą powieść, która porusza problemy przyziemne i bliższe osobom z ponad 40-letnim stażem - m.in. problem konsekwencji ciężkiej oraz wieloletniej pracy bez gwarancji wytchnienia na emeryturze.


Petycję do prezydenta można pobrać TUTAJ

OPZZ , emerytury , stazowe , folwark , zwierzecy , prezydent , rp