22 listopada 2022 roku w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji Rewizyjnej OPZZ w kadencji 2018 – 2022. KR obradowała w związku z zatwierdzeniem preliminarza wydatków na rok 2023.

Biuro prasowe OPZZ

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Andrzej Radzikowski wręczył Odznakę Honorową I Stopnia za Zasługi dla OPZZ kol. Zbigniewowi Błasińskiemu - członkowi Komisji Rewizyjnej OPZZ z ramienia Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Ponadto przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski podziękował wszystkim obecnym za pracę podczas całej, czteroletniej kadencji.