23 listopada w warszawskiej siedzibie konfederacji odbyło się ostatnie posiedzenie Rady OPZZ w kadencji 2018-2022. Omawiano sprawy związane ze zbliżającym się X Kongresem OPZZ, który odbędzie się już 15-16 grudnia, a także rozważano projekt programu OPZZ na kadencję 2022-2026 oraz propozycje zmian w Statucie. Przyjęto również Stanowisko w sprawie pogarszającej się sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i ogłoszono wyniki IV edycji konkursu „Diamenty OPZZ".

Biuro prasowe OPZZ

Posiedzenie zdominowały sprawy związane ze zbliżającym się Kongresem. Wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz poinformowała zebranych o przebiegu spotkań branżowych delegatów, wynikach wyborów członków Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej OPZZ oraz o rekomendowanych przedstawicielach do Prezydium X Kongresu i Komisji Kongresowych (statutowej, programowej, mandatowej i skrutacyjnych).

Omówiono i przyjęto projekty porządku i regulaminu obrad X Kongresu, regulaminu wyboru przewodniczącego OPZZ i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz programu OPZZ na kadencję 2022 – 2026. Ponadto Rada przyjęła projekt propozycji zmian w statucie konfederacji.

Rada OPZZ przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczby delegatów na X Kongres, stanowiącej podstawę do ustalenia prawomocności obrad. Przyjęto także uchwałę w sprawie przedstawienia X Kongresowi sprawozdania Rady z wykonania programu na lata 2018 – 2022.

Decyzją przewodniczącego OPZZ indywidualne odznaki honorowe „Za Zasługi dla OPZZ” I i II stopnia otrzymali następujący członkowie Rady i Komisji Rewizyjnej OPZZ:

Odznaki I stopnia:

 • Marzena Biel- członek Rady OPZZ - Związek Zawodowy Pracowników ZUS
 • Zbigniew Błasiński – członek Komisji Rewizyjnej OPZZ - Związek Nauczycielstwa Polskiego
 • Dorota Dębicka – członek Rady OPZZ - Federacja NSZZ Pracowników Łączności
  w Polsce
 • Jacek Droździel– członek Rady OPZZ - Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych
 • Ewa Konstanciuk– członek Rady OPZZ - Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce
 • Marek Kupiec – członek Rady OPZZ, przewodniczący Rady Województwa Mazowieckiego - Autonomiczny Związek Zawodowy Pracowników NBP w Warszawie
 • Róża Lewandowska – członek Rady OPZZ - Związek Nauczycielstwa Polskiego
 • Zbigniew Mikołajczyk – członek Rady OPZZ - Związek Zawodowy „Budowlani”
 • Stanisław Mazurek – członek Rady OPZZ - Związek Nauczycielstwa Polskiego
 • Bożena Pęśko– członek Komisji Rewizyjnej OPZZ - Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej Tauron Wrocław
 • Arkadiusz Pytlak – członek Rady OPZZ - Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP
 • Beata Sus – członek Rady OPZZ - Związek Zawodowy Pracowników Administracji Województwa Śląskiego
 • Henryk Woldański – członek Komisji Rewizyjnej OPZZ Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce

Odznaki II stopnia:

 • Magdalena Dura – członek Rady OPZZ - Federacja Związków Zawodowych „Metalowców i Hutników”
 • Lech Hemmerling – członek Rady OPZZ - Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników
 • Janusz Koziński – członek Prezydium i Rady OPZZ - Związek Nauczycielstwa Polskiego
 • Krzysztof Oleksak – członek Prezydium i Rady OPZZ - Związek Zawodowy Strażaków „Florian”
 • Bogdan Smołucha – członek Rady OPZZ - Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce

Uchwałą Prezydium OPZZ, indywidualne odznaki honorowe „Za Zasługi dla OPZZ” III stopnia otrzymali:

 • Jarosław Czarnowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej OPZZ - Związek Nauczycielstwa Polskiego
 • Ryszard Guderski – członek Komisji Rewizyjnej OPZZ - Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce
 • Czesław Jurgielewicz – członek Rady OPZZ - Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce
 • Marek Kijas – członek Rady OPZZ - Federacja Związków Zawodowych „Metalowców i Hutników”
 • Sławomir Łukasiewicz – członek Rady OPZZ - Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka”
 • Krzysztof Mariankowski – członek Rady OPZZ - Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego
 • Urszula Michalska – przewodnicząca branży „Usługi Publiczne”, członek Rady OPZZ - Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
 • Janusz Stefańczyk – członek Rady OPZZ - Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP
 • Wiesława Taranowska– Przewodnicząca Komisji Kobiet OPZZ.

Przewodniczący OPZZ podziękował członkom Rady OPZZ i Komisji Rewizyjnej IX Kadencji, którzy nie będą kontynuowali swojej misji w latach 2022 – 2026. Są to:

 • Branża „Górnictwo i Energetyka”
  w Radzie OPZZ: Krzysztof Mariankowski – Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego, Sławomir Łukasiewicz – Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka”, Czesław Jurgielewicz – Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce;  w Komisji Rewizyjnej: Bożena Pęśko – Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej Tauron Wrocław
 • Branża „Przemysł”
  w Radzie OPZZ: Magdalena Dura – Federacja Związków Zawodowych „Metalowcy”, Marek Kijas– Federacja Związków Zawodowych „Metalowców i Hutników”, Lech Latarski– Federacja Związków Zawodowych „Metalowcy”, Bogdan Smołucha – Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce – I 2018, Krzysztof Wójcik – Federacja Związków Zawodowych „Metalowców i Hutników”; w Komisji Rewizyjnej: Ryszard Guderski – Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce
 • Branża „Oświata i Nauka”
  w Radzie OPZZ: Janusz Koziński – Związek Nauczycielstwa Polskiego (członek Prezydium OPZZ), Róża Lewandowska – Związek Nauczycielstwa Polskiego, Stanisław Mazurek – Związek Nauczycielstwa Polskiego, Joanna Wąsala – Związek Nauczycielstwa Polskiego w Komisji Rewizyjnej: Jarosław Czarnowski - Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zbigniew Błasiński – Związek Nauczycielstwa Polskiego
 • Branża „Budownictwo i Przemysł Drzewny”
  w Radzie OPZZ: Zbigniew Mikołajczyk– Związek Zawodowy „Budowlani” 
 • Branża „Usługi Publiczne” 
  w Radzie OPZZ: Lech Hemmerling– Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników, Urszula Michalska – Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Krzysztof Oleksak – Związek Zawodowy Strażaków „Florian” (członek Prezydium OPZZ), Arkadiusz Pytlak– Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP, Beata Sus– Związek Zawodowy Pracowników Administracji Województwa Śląskiego 
 • Branża „Transport” 
  w Radzie OPZZ: Janusz Stefańczyk– Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP, Jacek Droździel– Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych 
 • Branża „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka” 
  w Radzie OPZZ: Marzena Biel – Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Dorota Dębicka – Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce, Ewa Konstanciuk – Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce; w Komisji Rewizyjnej: Henryk Woldański – Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce 
 • Przewodniczący Rad Wojewódzkich OPZZ: Marek Kupiec (Rada Województwa Mazowieckiego) – Autonomiczny ZZ Pracowników Narodowego Banku Polskiego, Józef Król [Rada Województwa Małopolskiego] – Małopolska Konfederacja Związków Zawodowych, Bolesław Stanikowski [Rada Województwa Wielkopolskiego]

W liście przewodniczącego OPZZ skierowanym do ustępujących członków Rady i Komisji Rewizyjnej czytamy między innymi: - Doświadczenie i kompetencje Koleżanek i Kolegów miały zasadniczy wpływ na skuteczność naszych działań, a kultura osobista i empatia pozytywnie wpływały na wizerunek OPZZ. Z całego serca dziękuję za owocną i inspirującą współpracę w Radzie i Komisji Rewizyjnej OPZZ. Mam nadzieję, że jeszcze przez długie lata polscy pracownicy i pracownice będą mogli liczyć na wiedzę, doświadczenie i wsparcie Koleżanek i Kolegów.