Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) i z Tauron Wydobycie podpisali porozumienia z zarządami spółek w sprawie „wyrównania inflacyjnego”.

Biuro prasowe OPZZ

Protesty w dwóch spółkach - Polskiej Grupie Górniczej i Tauron Wydobycie rozpoczęły się na początku ubiegłego tygodnia. Przedstawiciele górników zajęli pomieszczenia w budynkach zarządów obu spółek.

Po intensywnych rozmowach osiągnięto porozumienia. W PGG ustalono m.in., że przed końcem lipca górnicy dołowi otrzymają 6,4 tys. zł jednorazowego świadczenia. Pracownicy zakładów przeróbki węgla 5,2 tys. zł brutto, a pracownicy powierzchni 4 tys. zł brutto. Uzgodniono ponadto, że do 30 września ustalona zostanie wysokość rekompensaty inflacyjnej dla załogi PGG za trzeci kwartał tego roku, a do 30 listopada — za czwarty kwartał. Wartość należnych górnikom posiłków profilaktycznych wzrośnie o ok. 6-7 zł za jeden posiłek. Będą kontynuowane rozmowy na temat zmian w umowie społecznej dla górnictwa.

W Tauronie „wyrównanie inflacyjne” wyniesie ok. 7 tys. zł brutto. 6 tys. złotych pracownicy dostaną do końca lipca tego roku, a pozostały tysiąc – przed świętami Bożego Narodzenia. Rozmowy na temat drugiej transzy będą jeszcze prowadzone w czwartym kwartale bieżącego roku.

Po podpisaniu porozumień związkowcy przerwali okupację siedzib PGG i Tauron Wydobycie.
Fot.: Fb ZZG w Polsce