Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski skierował pismo do Premiera RP Mateusza Morawieckiego w sprawie wykluczenia partnerów Dialogu Społecznego z dyskusji nad kwestiami dotyczącymi polityki społeczno – gospodarczej.

Biuro prasowe OPZZ

Tematem spotkania Pana Premiera z przedstawicielami NSZZ "Solidarność", które odbyło się 17 listopada br., były kwestie związane z podwyżkami w sferze finansów publicznych, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, emeryturami stażowymi, polityką energetyczną państwa i rozszerzeniem katalogu zakładów energochłonnych. 

Problemy i postulaty przedstawione przez NSZZ "Solidarność" stronie rządowej podczas czwartkowego spotkania były podstawą prowadzonych w ostatnich miesiącach przez OPZZ działań, będących odpowiedzią na niezadowolenie społeczne, wynikające z nasilającego się kryzysu gospodarczego i rosnących kosztów życia. Niejednokrotnie z inicjatywy OPPZ były one już tematem debat, m.in. podczas posiedzeń Rady Dialogu Społecznego, w których uczestniczą trzy ogólnopolskie centrale związkowe. Jesteśmy więc zdziwieni deklaracją powołania zespołu roboczego NSZZ "Solidarność" – rząd. Nie ma naszej zgody na wykluczenie pozostałych partnerów Dialogu Społecznego z dyskusji nad najważniejszymi kwestiami dotyczącymi polityki społeczno-gospodarczej.

Uważamy, że wypracowanie wspólnego stanowiska rządu i związków zawodowych oraz wspólne działania w obliczu tak trudnej sytuacji i tak wielu problemów, z którymi obecnie borykają się miliony Polek i Polaków, wymaga rozmów i porozumienia ze wszystkimi partnerami społecznymi. Obecna sytuacja jest zbyt poważna, aby rozmawiać o tak ważnych problemach tylko z wybranym partnerem społecznym.

Jednocześnie OPZZ, jako jedna z trzech ogólnopolskich central związkowych, niezmiennie deklaruje chęć udziału w pracach wszystkich zespołów powoływanych przez stronę rządową.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Treść pisma skierowanego przez przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego do Premiera RP do pobrania TUTAJ