Polska dostaje Czerwoną Kartkę od Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) za brak ratyfikacji konwencji Międzynarodowej Organizacji (MOP).

Biuro Prasowe OPZZ

W czerwcu MOP ustanowiła dwie konwencje o bezpieczeństwie i higienie pracy jako prawo fundamentalne. Państwa członkowskie głosowały za ich ustanowieniem, jednak niektóre z nich wciąż nie ratyfikowały jednej lub obu podstawowych konwencji o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Są to:

  • Konwencja MOP nr 155 dotycząca bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy. Stanowi między innymi o tym, że krajowa polityka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być opracowana we współpracy ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców
  • Konwencja MOP nr 187 dotyczy promowania "ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapobiegania urazom, chorobom i zgonom w miejscu pracy".

W czerwcu MOP uzgodniła, że dwie konwencje o bezpieczeństwie i higienie pracy (155 i 187), zostają przekształcone w konwencje podstawowe, dzięki czemu staną się podstawowymi prawami. Za tą zmianą opowiedziały się państwa europejskie oraz kraje afrykańskie. Niestety jednak większość państw członkowskich UE nadal nie ratyfikowała obu tych konwencji.


Polska z czerwoną kartką od EKZZ 

EKZZ rozdaje dziś czerwone i bursztynowe ostrzeżenia krajom UE, które nie ratyfikowały jednej lub obu podstawowych konwencji o bezpieczeństwie i higienie pracy.

  • CZERWONY - 7 państw członkowskich nie ratyfikowało ani Konwencji MOP nr 155, ani Konwencji nr 187; czerwoną kartkę otrzymały: Włochy, Polska, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Estonia i Malta
  • BURSZTYNOWY - 9 państw członkowskich ratyfikowało tylko jedną z dwóch konwencji; bursztynową kartkę otrzymały: Niemcy, Francja, Holandia, Grecja, Austria, Węgry, Chorwacja, Irlandia i Łotwa.

EKZZ przyznało też zielone kartki 11 państwom członkowskich, które ratyfikowały obie konwencje. Są to: Hiszpania, Belgia, Portugalia, Szwecja, Czechy, Słowacja, Dania, Finlandia, Słowenia, Luksemburg i Cypr.

ETUC i ITUC wzywają wszystkie kraje, które otrzymały czerwone i bursztynowe kartki do ratyfikacji konwencji. Zastępca Sekretarza Generalnego ETUC Claes-Mikael Stahl powiedział: To wstyd, że większość państw UE nie popiera prób społeczności międzynarodowej, aby uczynić bezpieczeństwo środowiska pracy i zdrowie pracowników podstawowym prawem. Brak wsparcia dla zdrowej i bezpiecznej pracy w pozostałych częściach świata w ostatecznym rozrachunku osłabia bezpieczeństwo w Europie.

Uznając bezpieczeństwo i higienę pracy za prawa podstawowe, MOP zagwarantowała, że firmy będą odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy w swoim łańcuchu dostaw z obowiązkowymi wymogami w zakresie należytej staranności i zrównoważonego ładu korporacyjnego, takich jak proponowane przez UE.

Czerwone i bursztynowe ostrzeżenia EKZZ zostały przyznane na początku Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, obchodzonego 24-28 października 2022 r.

Źródło:

https://etuc.org/en/pressrelease/red-card-eu-countries-over-failure-support-workplace-safety-fundamental-right