Obrady Prezydium OPZZ zdominowały sprawy organizacyjne związane z przygotowaniami do X. Kongresu OPZZ, który odbędzie się 15-16 grudnia br. Powołano przewodniczących rad wojewódzkich na nową kadencję. Przyznano też honorowe odznaki OPZZ wyróżniającym się związkowcom i organizacjom związkowym.

Biuro prasowe OPZZ

Na wniosek przewodniczącego OPZZ, 18 października Prezydium podjęło uchwałę w sprawie powołania na kadencję 2022 – 2026 przewodniczących rad wojewódzkich:

 • Andrzeja Otrębę – na funkcję przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego
 • Monikę Bocian – na funkcję przewodniczącej Rady OPZZ Województwa Lubuskiego
 • Marka Błaszczyka – na funkcję przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Łódzkiego
 • Jerzego Rokickiego - Kielara – na funkcję przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Podkarpackiego
 • Adama Liszczewskiego – na funkcję przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Pomorskiego
 • Elżbietę Drogosz – na funkcję przewodniczącej Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego
 • Jarosława Szunejkę – na funkcję przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Hannę Czerniak – na funkcję przewodniczącej Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego

Akty powołania wręczył przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski.

Na wniosek Rady OPZZ Woj. Lubelskiego Prezydium podjęło uchwały o przyznaniu honorowych odznak „ Za Zasługi dla OPZZ” III Stopnia Janowi Borysowi ze ZZ „Metalowcy” WSK-PZL Świdnik oraz Tadeuszowi Ciempielowi ze ZZ „Metalowcy” FŁT Kraśnik S.A.

Odznaki zbiorowe przyznano:

 • ZZ Górników w Polsce - „Za Zasługi dla OPZZ” II Stopnia
 • Międzyzakładowemu NSZZ Pracowników Zespołu Elektrowni DOLNA ODRA – „Za Zasługi dla OPZZ” I Stopnia
 • NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A – „Za Zasługi dla OPZZ” I Stopnia
 • Oddziałowi Związku Nauczycielstwa Polskiego Warszawa-Mokotów-Ursynów-Wilanów – „Za Zasługi dla OPZZ” I Stopnia
 • FZZ Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce – „Za Zasługi dla OPZZ” II Stopnia
 • Okręgowi Świętokrzyskiemu ZZ „Budowlani” – „Za Zasługi dla OPZZ” I Stopnia
 • ZZ Maszynistów Kolejowych – „Za Zasługi dla OPZZ” III Stopnia
 • ZZ Pracowników ZUS – „Za Zasługi dla OPZZ” II Stopnia

Prezydium OPZZ przyjęło informację nt. kampanii Europejskiej Konfederacji ZZ „Zakończyć kryzys kosztów życia: zwiększyć płace, opodatkować zyski” i działań OPZZ w tym zakresie oraz o stanie prac nad ustawą o pracy zdalnej. Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz poinformowała o przygotowaniach do X. Kongresu konfederacji. Omówiła stan prac komisji programowej i statutowej oraz projekty dokumentów kongresowych. Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski zrelacjonował przygotowania do kongresu Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych. Z kolei przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski przekazał informację o zrealizowanych i planowanych akcjach protestacyjnych OPZZ.