Spotkanie poświęcono zbliżającemu się Kongresowi konfederacji – 15 i 16 grudnia br. w Ożarowie Mazowieckim.

Biuro prasowe OPZZ

To jedno z ostatnich posiedzeń Rady w tej kadencji. 31 sierpnia, w ramach przygotowań do X Kongresu OPZZ, Rada przyjęła uchwałę w sprawie określenia liczby delegatów wybieranych na Kongres. Przyjęto także uchwałę w sprawie liczby członków Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej OPZZ oraz podziału tych mandatów pomiędzy struktury branżowe OPZZ w kadencji 2022 - 2026.