29 września 2022r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Rynku Pracy. W obradach uczestniczył wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, który kieruje pracami RRP.

Na spotkaniu przedstawiono m.in. założenia ustaw:

a) o niektórych umowach zawieranych  elektronicznie oraz o zmianie ustawy o pomocy społecznej
b) o aktywności zawodowej

c) o zatrudnianiu cudzoziemców

Duże wątpliwości strony związkowej wzbudził pomysł likwidacji wymogu przedstawienia
w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. W rejonach z bardzo wysoką stopą bezrobocia może dochodzić do zastępowania polskich pracowników pracownikami z zagranicy, a w konsekwencji do niepożądanych konfliktów i napięć społecznych.
Omówiono również sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za 2021 rok.

Następnie dyskutowano o zagrożeniach dla rynku pracy związanych z obecną sytuacją geopolityczną, ekologiczną i energetyczną. Ustawa budżetowa wskazuje na wzrost bezrobocia na koniec 2023r. do poziomu 5,4 %

W obradach ze strony OPZZ uczestniczył Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, który kieruje pracami Rady Rynku Pracy.