Było to dziesiąte posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i trzecie w tym roku posiedzenie zorganizowane w Pałacu Prezydenckim.

Biuro prasowe OPZZ / KPRP

W spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, które odbyło się we wtorek 29 listopada, wzięli udział członkowie Prezydium Rady Dialogu Społecznego, przedstawiciele strony rządowej, członkowie zasiadający w Radzie Dialogu Społecznego z ramienia organizacji pracowników i pracodawców, osoby zasiadające w Radzie z głosem doradczym oraz zaproszeni goście.

Rada Dialogu Społecznego ma teraz, także w zmaganiu się ze skutkami pandemii, fundamentalne znaczenie – podkreślił Andrzej Duda, otwierając posiedzenie. – Nie ma innej drogi, byśmy przeszli przez ten trudny okres, jak spokojny dialog na poziomie państwowym. Prezydent RP zwrócił też uwagę na skutki wojny na Ukrainie, które – poprzez problemy z dostawami ropy, węgla i gazu oraz ich wysokie ceny – wpływają na cały rynek energetyczny.

W dyskusji, jako pierwszy głos zabrał przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, który podkreślił, że dialog społeczny jest najlepszą formą rozwiazywania problemów społeczno – gospodarczych. Wiele z nich udało się Radzie rozwiązać. Andrzej Radzikowski wskazał, że Rada poszukuje skuteczniejszych metod pracy, czemu służy projekt nowelizacji ustawy o dialogu społecznym opracowany przez stronę społeczną. - Jako OPZZ opowiadamy się za wzmacnianiem instytucjonalnego dialogu społecznego, trójstronnego – przypomniał przewodniczący konfederacji.


Materiały: KPRP