21 września 2022 r. odbyło się Prezydium OPZZ, podczas którego podjęto uchwały o wyróżnieniu zasłużonych związkowców oraz organizacji zakładowych i zarekomendowano Ester Lynch na stanowisko Sekretarza Generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC).

Biuro Prasowe OPZZ

Ester Lynch z rekomendacją OPZZ

Prezydium OPZZ podjęło uchwałę o rekomendacji Ester Lynch na stanowisko Sekretarza Generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC).

Ester Lynch jest członkinią władz EKZZ od 2015 r. Ma duże doświadczenie w działalności związkowej na poziomie krajowym, europejskim i światowym, szczególnie w jej prawnych aspektach. Pełni kluczową rolę w kreowaniu strategii związkowej. Przed rozpoczęciem pracy w EKZZ odpowiadała za sprawy społeczne i prawne w Irlandzkim Kongresie Związków Zawodowych (ICTU). Jako sekretarz EKZZ jest odpowiedzialna za kontakty z Komisją Europejską i pozostałymi organami Unii Europejskiej. Między innymi pilotowała sprawy związane z Europejskim Filarem Praw Socjalnych oraz europejską płacą minimalną. Na jednym z ostatnich posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego przyjęto dyrektywę w sprawie adekwatnych płac minimalnych w UE, co w dużej mierze jest zasługą EKZZ, reprezentowaną w negocjacjach przez Ester Lynch. 


Honorowe odznaki OPZZ dla najlepszych

Prezydium OPZZ podjęło uchwały o wyróżnieniu zasłużonych związkowców i organizacji zakładowych.

Honorowe odznaki „Za Zasługi dla OPZZ” III stopnia otrzymali Krzysztof Adamski oraz Ryszard Guderski.

Krzysztof Adamski jest związkowcem z 36–letnim stażem. Od początku działalności związkowej związany ze strukturami ZZ Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. W strukturach OPZZ początkowo działał w Radzie Międzypowiatowej w Lesznie. Obecnie, już piątą kadencję jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady OPZZ woj. wielkopolskiego. Nieustannie aktywny, skuteczny, oddany sprawom pracowniczym i związkowym.

Ryszard Guderski działa w związkach zawodowych od 22 lat. Od dwunastu lat jest członkiem Komisji Rewizyjnej OPZZ jako reprezentant FZZ Pracowników Mleczarstwa w Polsce. Od 2017 r. jest przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gostyniu oraz członkiem Rady Gospodarczej powiatu gostyńskiego. Od 22 lat działa w strukturach Federacji jako członek jej Zarządu Krajowego.

Honorową odznaką „Za Zasługi dla OPZZ” III stopnia odznaczono Niezależny Związek Zawodowy Górników KWB Turów. Organizacja działa na terenie kopalni od 12 października 1982 r. Związek walczy o ochronę miejsc pracy a stanowiska wypracowane przy udziale organizacji prezentowane były na forum komisji parlamentarnych, Zespołów Trójstronnych Węgla Brunatnego i Rady Dialogu Społecznego oraz organów OPZZ wszystkich szczebli. Obecnie NZZG KWB Turów negocjuje i wnosi propozycje do Umowy Społecznej dla Węgla Brunatnego.