Posiedzenie Prezydium, obradującemu 23 sierpnia w warszawskiej siedzibie konfederacji, poświęcono kampanii sprawozdawczo – wyborczej przed X. Kongresem OPZZ, który odbędzie się 15 i 16 grudnia br. w Ożarowie Mazowieckim.

Biuro prasowe OPZZ

Prezydium przyjęło informację przewodniczącego Andrzeja Radzikowskiego o wynikach kampanii sprawozdawczo-wyborczej w radach powiatowych OPZZ zakończonej 30 czerwca br. Zapoznało się także z terminami branżowych zebrań organizacji członkowskich OPZZ, na których zostanie dokonany wybór delegatów na X Kongres. Dotyczy to ogólnokrajowych organizacji i zrzeszeń związków zawodowych, które liczą mniej niż tysiąc członków oraz zakładowych (międzyzakładowych) organizacji, które nie należą do zrzeszeń będących członkami konfederacji.

Prezydium wysłuchało ponadto informacji o przebiegu negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego dotyczących założeń projektu budżetu państwa, uzgodnienia wysokości płacy minimalnej w 2023 r. i średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r. Informację przedstawił wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski (więcej o płacy minimalnej: https://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-gospodarcza/projekt-rozporzadzenia-w-sprawie-placy-minimalnej).