31 października odbyło się posiedzenie Prezydium OPZZ. Na wniosek przewodniczącego konfederacji, Prezydium przyjęło uchwałę w sprawie powołania przewodniczących rad wojewódzkich na kadencję 2022 – 2026.

Biuro prasowe OPZZ

Nominacje otrzymali:

  • Wacław Czerkawski – na funkcję przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Śląskiego,
  • Wiesława Janczak – na funkcję przewodniczącej Rady OPZZ Województwa Lubelskiego,
  • Harald Matuszewski – na funkcję przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Monika Miniur – na funkcję przewodniczącej Rady OPZZ Województwa Małopolskiego,
  • Jarosław Niczewski – na funkcję przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Podlaskiego,
  • Halina Poszytek – na funkcję przewodniczącej Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego,
  • Wojciech Rajchel – na funkcję przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Opolskiego.

Uchwała Prezydium weszła w życie z dniem podjęcia.