W dniach 11-12 października w Gdańsku odbyło się wyjazdowe autonomiczne posiedzenie strony pracowników i strony pracodawców Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie, jako przewodniczący RDS, poprowadził Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ.

Biuro prasowe OPZZ

W posiedzeniu wzięli udział przewodniczący organizacji związkowych i pracodawców oraz sekretarze Rady. Spotkanie poświęcono uzgodnieniu projektu nowelizacji ustawy regulującej pracę RDS. Przygotowany projekt zawiera propozycje zwiększenia kompetencji i uprawnień Rady i Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Najistotniejszą z proponowanych zmian jest uczynienie z Rady samodzielnej instytucji z większymi niż dotychczas kompetencjami.