Przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Nowej Lewicy zorganizowali 8 listopada 2022 r. wspólną konferencję prasową na temat postulatu wprowadzenia tzw. renty wdowiej oraz zainicjowali zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie. 

Zgodnie z projektem wdowie lub wdowcowi pobierającemu świadczenie emerytalne przysługiwałoby dodatkowo 50 proc. emerytury zmarłego małżonka. Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin oraz Przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej OPZZ Jerzy Wiśniewski przekonywali, że proponowane rozwiązanie odczuwalnie poprawi sytuację materialną jednoosobowych gospodarstw emeryckich. Samoocena sytuacji materialnej seniorów zależy w znacznym stopniu od wielkości gospodarstwa domowego. Najnowszy raport GUS pt. „Sytuacja osób starszych w Polsce” podaje, że 30,1% 1-osobowych gospodarstw emeryckich subiektywnie ocenia swoją sytuację ekonomiczną jako dobrą, podczas gdy w przypadku 2-osobowych gospodarstw emerytów odsetek ten jest wyższy i wynosi 51,6%. W gospodarstwach 1-osobowych, seniorzy znacznie częściej określają swoją sytuację materialną jako złą lub raczej złą – 12,7%, podczas gdy gospodarstwa 2-osobowe źle oceniają swoją sytuację w 3,4%. Problem będzie występował na jeszcze większą skalę. W związku z procesami demograficznymi obserwujemy coraz częstsze samotne zamieszkiwanie osób starszych. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego w 2030 roku aż 53,3% gospodarstw jednoosobowych będzie prowadzonych przez samotne osoby w wieku co najmniej 65 lat, w tym 17,3% przez osoby w wieku 80 i więcej lat. Znacznie częściej w gospodarstwach jednoosobowych pozostają kobiety. Zaproponowane przez OPZZ i Nową Lewicę rozwiązania sprawią, że w razie śmierci jednego ze współmałżonka drugi będzie zdolny do samodzielnego opłacenia kosztów stałych, m.in. czynszu, czy energii elektrycznej.