W środę 30 listopada w Parlamencie Europejskim odbędzie głosowanie w sprawie dyrektywy dotyczącej poprawy warunków pracy wśród pracowników platformowych. OPZZ i Konfederacja Pracy wspólnie z Lewicą apelują do polskich europarlamentarzystów, żeby zagłosowali za ochroną praw pracowniczych. 29 listopada w Sejmie RP odbyła się konferencja prasowa dotycząca głosowania nad dyrektywą.

Biuro prasowe OPZZ

Dyrektywa ws. poprawy warunków pracy pracowników platformowych

Już w środę w Parlamencie Europejskim odbędzie głosowanie nad dyrektywą dotyczącą poprawy warunków pracy i zwiększenia praw socjalnych pracowników platformowych.  Osoby pracujące za pośrednictwem platform internetowych [są to m.in. Uber i Bolt] najczęściej klasyfikuje się jako osoby samozatrudnione. W większości systemów prawnych w Europie oznacza to, że pracownicy platformowi nie mają dostępu do ochrony pracy, takich jak: prawo do rokowań zbiorowych, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa oraz systemy zabezpieczenia społecznego, lub jest on ograniczony.

Ponadto sposób zatrudnienia oraz dochody pracowników platformowych są zwykle trudne do przewidzenia. Bardzo często ustala się je za pomocą algorytmów, nad którymi pracownicy nie mają żadnej kontroli. W zależności od rodzaju platformy, charakteru zadań i poziomu umiejętności niezbędnych do wykonywania tych zadań, różnią się także warunki pracy.

W grudniu 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie dyrektywy dotyczącej poprawy warunków pracy wśród pracowników platformowych. Szacuje się, że na jej podstawie od 1,7 mln do 4,1 mln osób może zostać przeklasyfikowanych na pracowników. Oznacza to, że osoby pracujące za pośrednictwem platform internetowych uzyskają dostęp do: gwarantowanego czasu odpoczynku i płatne urlopy, co najmniej krajowej lub sektorowej płacy minimalnej (w stosownych przypadkach), bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, świadczeń z tytułu bezrobocia, choroby i opieki zdrowotnej, urlopu rodzicielskiego, praw emerytalnych czy świadczeń związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.

OPZZ, Konfederacja Pracy i Lewica apelują do europarlamentarzystów ws. dyrektywy

OPZZ i Konfederacja Pracy wspólnie z Lewicą zorganizowały konferencję prasową, która odbyła się we wtorek 29.11 w Sejmie RP. Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, poseł Razem Adrian Zandberg, przewodniczący Konfederacji Pracy Michał Lewandowski i przewodniczący związku zawodowego w Pyszne.pl Stanisław Kierwiak zaapelowali do polskich europarlamentarzystów, aby podczas zaplanowanego na 30 listopada głosowania opowiedzieli się za ochroną praw pracowniczych.