26 września w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyła się konferencja kończąca i podsumowująca projekt „SIDA - Sustainable, Inclusive and Decent Work for All”. Spotkanie, w którym uczestniczyło 50 osób, poprowadzili Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ i Yanina Unnli, Advisor z Wydziału Międzynarodowego Norweskiej Konfederacji Związków Zawodowych (LO).

Biuro prasowe OPZZ

„SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich) to projekt realizowany przez OPZZ ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu “Dialog Społeczny – Godna Praca”.

W programie konferencji podsumowującej projekt znalazło się wystąpienie opiekuna projektu, Konrada Koniecznego z Innovation Norway, który mówił o grantach norweskich i możliwościach wsparcia partnerów społecznych. W kolejnej części spotkania Katarzyna Słubik, prezeska Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (SIP) zaprezentowała swój podręcznik dla związkowców zatytułowany „Jak pracować z i dla pracowników migrujących w Polsce?”. Z kolei o pracy związkowca i swoich doświadczeniach jako organizatora związkowego w Norwegii „od kuchni” opowiedział Marek Bogucki z Fellesforbundet. 

Uczestnicy mieli również możliwość obejrzenia interesującej prezentacji kanału tłumacza i youtubera Macieja Zgondka „Polski z Maćkiem”, jako przykład sposobu docierania do pracowników migrujących. Podczas konferencji odbyła się również ciekawa dyskusja „Jak wykorzystać doświadczenia norweskie? W stronę (lepszej) polityki migracyjnej w Polsce”, moderowana przez Sebastiana Koćwina, wiceprzewodniczącego OPZZ. Swoją perspektywę na ten temat zaprezentowali: Katarzyna Duda (OPZZ), Katarzyna Słubik (SIP), Nataliia Kolesnik, (OPZZ) i Walentyna Mundur (ZNP). Wnioskami i perspektywami na przyszłość podzielili się też prowadzący konferencję Piotr Ostrowski i Yanina Unnli.

Realizacja projektu SIDA rozpoczęła się w lutym 2020 roku i w jego ramach zorganizowaliśmy łącznie 13 spotkań: warsztatów, szkoleń i konferencji.