Trudna sytuacja w miejscach pracy związana z rosnącą inflacją i drastycznym wzrostem cen energii wiele zakładów pracy zastanawia się nad ograniczeniem działalności. Decyzję o zmniejszeniu produkcji podjął ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej, tymczasowo wstrzymując pracę jednego z pieców.

Związki zawodowe z OPZZ już w styczniu apelowały o podjęcie pilnych działań w sprawie trudnej sytuacji w przemyśle energochłonnym i budżetówce. Rząd jak do tej pory nie zrobił nic, aby poprawić trudną sytuację pracowników i przedsiębiorstw.

8 września 2022 roku Prezydium Rady OPZZ Województwa Śląskiego ogłosiło rozpoczęcie stanu pogotowia protestacyjnego w strukturach związkowych. W związku z brakiem stanowczych działań rządu w celu zahamowania radykalnych wzrostów cen energii, generujących podwyżkę cen towarów i usług oraz brakiem działań w celu podniesienia wysokości płac pracowników w gospodarce narodowej ze szczególnym uwzględnieniem sfery budżetowej wystosowano pismo do premiera Mateusza Morawieckiego.

Prezydium Rady OPZZ Województwa Śląskiego poinformowało, że brak reakcji rządu zmusza do czynnych akcji protestacyjnych i oczekuje dialogu w tej sprawie. Jednocześnie wyraziło także poparcie dla wniosku OPZZ o pilne zwołanie Zespołu ds. Gospodarki Rynku Pracy w sprawie przemysłu energochłonnego.

O dramatycznej sytuacji przedsiębiorstw energochłonnych w Polsce alarmowano już pod koniec sierpnia podczas spotkania ZZ Pracowników Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” z przewodniczącym OPZZ Andrzejem Radzikowskim i Mirosławem Grzybkiem – przewodniczącym FZZ Metalowców i Hutników. Wkrótce odbędą się kolejne spotkania, gdzie zostanie ustalony plan dalszych działań w związku z ogłoszeniem pogotowia protestacyjnego w województwie śląskim.

W złączeniu pismo wystosowane przez przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Śląskiego do premiera Mateusza Morawieckiego do pobrania TUTAJ